Силата на партньорството

Откриването на първия рудник за последните 40 години беше вълнуващо събитие за нашата компания и за минната общност в България като цяло. Началото на строителството породи значително раздвижване в града и динамика в местната икономика. Едновременно с това ефектът от корпоративната ни политика за социална отговорност стана по-осезаем. Компанията ни започна активно да инвестира в местната общност след подписването на Меморандума за разбирателство с местните власти през 2015г.

Основна цел на този документ е подобряване условията на живот и подкрепа за устойчивото развитие на общината чрез инвестиции в здравеопазване, образование, култура и спорт, инфраструктура, грижа за околната среда и туризъм. Инвестираните към момента средства за реализация на местни проекти надхвърлят 3 млн. лв. За своята подкрепа към община Крумовград дружеството получи няколко награди - за Инвеститор в община Крумовград, за Работодател на годината и за Социална политика на малко и средно предприятие.

Примери за проекти, финансирани по линия на споразумението за инвестиции в общността:

Ремонтно-възстановителни работи на републикански път между селищата Чорбаджийско и Токачка.

Средства по годишната програма за дарения бяха използвани за пътно-възстановителни работи на пътна отсечка между общините Кирково и Крумовград. Така бе осигурена пътната безопасност на над 120 ученика, които пътуват всеки ден до училище.

 

Проект за енергийна ефективност на болницата в Крумовград

С цел осигуряване на качествени медицински услуги и грижи за здравето, осигурихме финансова подкрепа за общинската болница в Крумовград, с цел подобряване на условията за работа на персонала и болничния престой на пациентите. Проектът за подобряване на енергийната ефективност на сградата включваше и подмяна на покривната настилка и изолация. Направените енергийни подобрения вече имат положителен ефект - разходите за отопление на болничното заведение са по-ниски. Медицинското оборудване също се подменя поетапно.

Проект за спорт и отдих

Финансирахме изграждането на нова детска площадка и спортно игрище в квартал „Изгрев”, където местните жители вече сформираха свой футболен отбор.

Подкрепа за местния бизнес в района на Крумовград

ДПМ и Община Крумовград подписаха договор за създаване на фонд за подкрепа на микро-, малки и средни предприятия на територията на общината, и осигуряване на стимули за стартиране на нов бизнес и откриване на работни места.

Фондът предоставя общо 5млн.щ.д. под формата на отделни грантове, а Райфайзенбанк, като партньор по проекта, отпуска бизнес кредити, допълващи необходимите средства по одобрените проекти. ДПМ е и гарант по кредити за хора с добри бизнес идеи, които нямат възможност да ги обезпечат. Управителният съвет на Фонда участва в одобряването на проектите.

Грантовете се отпускат от фонда, а бенефициентите ползват кредит за същата сума. Това гарантира максимално добра дисциплина и отговорност от страна на получателите на средствата. Фирмите трябва да са регистрирани в Крумовград и да предвиждат дългосрочна дейност в региона, създавайки нови работни места за период от минимум 5 години.

От 2019 до момента са одобрени 20 проекта, разкривайки 52 нови работни места. Вижте някои от собствениците на фирми, спечелили финансиране, тук.

Stock Quote: TSE

Price 8,81

Change -0,09

Volume 153 869

% Change -1,01%

Intraday High 8,94

52 Week High 9,20

Intraday Low 8,70

52 Week Low 5,41

Today's Open 8,81

Previous Close 8,90

01.27.2023 12:06 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 929,10 ?-12,10

НАВИГАЦИЯ

КЪМ НАЧАЛОТО