Грижим се за здравето и безопасността на над 300 служители, ангажирани с дейността на рудник “Ада тепе”. Разполагаме с екип, който работи основно в областта на здравето и безопасността - разработва програми, проследява резултати и се стреми непрекъснато да подобрява дейността ни, като въвежда най-добри практики в тази сфера.

Безопасността не просто присъства във фирмените ни политики и процедури, а е осъзнатост и ежедневен ангажимент - както на работното място, така и, надяваме се, у дома. Обръщаме сериозно внимание на цялостното обучение на персонала, подобряване условията на труд, здравето и безопасността при работа и околната среда.

Stock Quote: TSE

Price 8,18

Change +0,00

Volume 460 499

% Change +0%

Intraday High 8,26

52 Week High 10,78

Intraday Low 8,10

52 Week Low 5,86

Today's Open 8,15

Previous Close 8,18

10.03.2023 04:00 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 830,00 ?-18,10

НАВИГАЦИЯ

КЪМ НАЧАЛОТО