Грижим се за здравето и безопасността на над 300 служители, ангажирани с дейността на рудник “Ада тепе”. Разполагаме с екип, който работи основно в областта на здравето и безопасността - разработва програми, проследява резултати и се стреми непрекъснато да подобрява дейността ни, като въвежда най-добри практики в тази сфера.

Безопасността не просто присъства във фирмените ни политики и процедури, а е осъзнатост и ежедневен ангажимент - както на работното място, така и, надяваме се, у дома. Обръщаме сериозно внимание на цялостното обучение на персонала, подобряване условията на труд, здравето и безопасността при работа и околната среда.

Stock Quote: TSE

Price 7,33

Change +0,14

Volume 176 462

% Change +1,95%

Intraday High 7,37

52 Week High 10,73

Intraday Low 7,19

52 Week Low 7,18

Today's Open 7,23

Previous Close 7,19

07.26.2021 04:00 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 801,40 ?-3,60

НАВИГАЦИЯ

КЪМ НАЧАЛОТО