Грижим се за здравето и безопасността на над 300 служители, ангажирани с дейността на рудник “Ада тепе”. Разполагаме с екип, който работи основно в областта на здравето и безопасността - разработва програми, проследява резултати и се стреми непрекъснато да подобрява дейността ни, като въвежда най-добри практики в тази сфера.

Безопасността не просто присъства във фирмените ни политики и процедури, а е осъзнатост и ежедневен ангажимент - както на работното място, така и, надяваме се, у дома. Обръщаме сериозно внимание на цялостното обучение на персонала, подобряване условията на труд, здравето и безопасността при работа и околната среда.

Stock Quote: TSE

Price 8,32

Change +0,17

Volume 283 671

% Change +2,09%

Intraday High 8,33

52 Week High 9,99

Intraday Low 8,08

52 Week Low 7,18

Today's Open 8,14

Previous Close 8,15

10.20.2021 12:17 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 769,70 ?+4,90

НАВИГАЦИЯ

КЪМ НАЧАЛОТО