Грижим се за здравето и безопасността на над 300 служители, ангажирани с дейността на рудник “Ада тепе”. Разполагаме с екип, който работи основно в областта на здравето и безопасността - разработва програми, проследява резултати и се стреми непрекъснато да подобрява дейността ни, като въвежда най-добри практики в тази сфера.

Безопасността не просто присъства във фирмените ни политики и процедури, а е осъзнатост и ежедневен ангажимент - както на работното място, така и, надяваме се, у дома. Обръщаме сериозно внимание на цялостното обучение на персонала, подобряване условията на труд, здравето и безопасността при работа и околната среда.

Stock Quote: TSE

Price 8,81

Change -0,09

Volume 173 882

% Change -1,01%

Intraday High 8,94

52 Week High 9,20

Intraday Low 8,70

52 Week Low 5,41

Today's Open 8,81

Previous Close 8,90

01.27.2023 12:31 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 929,10 ?-12,10

НАВИГАЦИЯ

КЪМ НАЧАЛОТО