Документи

Екологични доклади

Одобрен План за мониторинг на околната среда

Stock Quote: TSE

Price 9,77

Change -0,33

Volume 920 602

% Change -3,27%

Intraday High 10,04

52 Week High 10,73

Intraday Low 9,50

52 Week Low 3,20

Today's Open 10,00

Previous Close 10,10

08.07.2020 02:25 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 2 051,50 ?+20,40

НАВИГАЦИЯ

Back to top