Ангажирани сме със здравето и безопасността на служителите ни в България

Като компания с над 960 служители в България, Дънди Прешъс Металс изцяло се ангажира с осигуряване на здравето и безопасността на всеки един от тях. Във всички наши дружества е назначен специален Мениджър по здраве и безопасност, чиято задача е да развива, проследява и подобрява най-добрите практики и постижения в тази сфера.

Най-добри практики в България

Обръщаме сериозно внимание на цялостното обучение на персонала, подобряване условията на труд, здравето и безопасността при работа и околната среда.

Безопасността не просто присъства във фирмените ни политики и процедури, а е осъзнатост и ежедневен ангажимент както на работното място, така и, надяваме се, у дома.

Насърчаваме служителите ни да мислят за безопасността по иновативни начини. Пример за това е нашата инициатива "Защото ме е грижа", в рамките на която бе заснет филм с участието на нашите работници, в който те говорят за ролята на безопасността на работното място и колко важна е тя и за техните семейства. "Защото ме е грижа" - в рамките на инициативата бяха проведени интервюта и заснет филм с кадри от работното място на служителите и в извънработното им време. Работниците имаха водеща роля в обсъжданията на тема "безопасност при работа" и това постигна изключителен ефект. Самият процес по заснемане на филма, неговото представяне и наградите, които получиха участниците, повишиха осведомеността по темата за безопасността по един забавен и творчески начин.

Безопасност и здраве при работа

Специалното внимание, което обръщаме на здравето и безопасността в Челопеч, бе основен акцент в комуникацията и взаимодействието ни с местната общественост. Организираме редица събития с местните училища, общинската администрация и широката общественост, на които представяме знания и важни умения, като например боравене с пожарогасител, реагиране в аварийни ситуации, информация за ресурсите, които могат да бъдат споделени при спешен случай.

Инициативата "Ден на отворените врати" предоставя уникална възможност на хората извън нашата организация да посетят рудника и да видят как се преработва добитата руда. Докато са при нас и гледат как работим, посетителите се включват и в обучение по безопасност, като например боравене с пожарогасител и симулация на спасителна акция на пострадал човек. След като са видели демонстрациите, посетителите могат сами да вземат участие в тях.

Stock Quote: TSE

Price 8,72

Change -0,02

Volume 334 064

% Change -0,23%

Intraday High 8,92

52 Week High 10,73

Intraday Low 8,61

52 Week Low 3,20

Today's Open 8,84

Previous Close 8,74

01.25.2021 04:15 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 855,70 ?-9,60

НАВИГАЦИЯ

Back to top