Местен мениджърски екип в Крумовград

Илия Гърков, Доктор на наукитеВицепрезидент и Генерален мениджър за България

Илия Гърков е минен инженер с магистърска и докторска степен от Минно-геоложкия университет в София. Освен това, е преминал програма за обучение "Върхови постижения бизнеса" на българския Отворен университет и Нов български университет. Д-р Гърков е изпълнявал различни лидерски роли в компанията. През 2008 г. беше издигнат на длъжност Мениджър - Добив на Рудник "Челопеч", а през 2011 – Вицепрезидент - Добив. След това, г-н Гърков беше назначен на поста Генерален Мениджър на "Капан", а по-късно пое ролята на Вицепрезидент и Генерален мениджър за Крумовград. През ноември 2014 г. премина на поста Вицепрезидент и Генерален мениджър за България и отговаря за дейностите в Челопеч и Крумовград.

Ирена Цакова - Оперативен директор, Дънди Прешъс Металс Крумовград ЕАД

Ирена защитава магистърска степен по инженерна химия през 1986. През 1994 завършва още една магистратура по „Екологичен мониторинг, контрол и здраве". Девет години работи в отдел „Опазване на околната среда" в завода в Кремиковци, преди да започне работа в Челопеч. В продължение на 5 години е ръководител „Опазване на околната среда" в „Наван Челопеч" ЕАД/ Бимак, преди ДПМ да получи правата за добив и преработка за рудник „Челопеч". През 2004 Ирена е назначена на длъжност Мениджър „Околна среда и връзки с обществеността" в Челопеч. Разработва и въвежда системи за управление на околната среда, сертифицирани по SO 14001, и ръководи всички екологични проекти, свързани с производството. Отговаря за извършването на надежден мониторинг на околната среда и изготвяне на съответните доклади. Разработва проекти за закриването и рекултивацията на нарушени терени от рудодобивни дейности в миналото, като например пропадания на земната повърхност и стари насипища. Изготвя Планове за ангажиране на заинтересованите страни, заедно с всички съпътстващи ги дейности за оповестяване и консултации. През 2013 Ирена е назначена за Оперативен директор и поема дейностите по планиране и развитие на проекта за добив на злато в Крумовград. Г-жа Цакова, Оперативен директор на Дънди Прешъс Металс Крумовград, е избрана за една от стоте най-вдъхновяващи жени в световната минна индустрия за 2015 на най-големия международен форум за инвестиции в минното дело "Mines and Money".

Виж целия текст

Научете повече за геологопроучвателните ни дейности

Виж целия текст

Научете повече за проектите ни за развитие

Виж целия текст

Научете повече за настоящите ни производствени дейности

Stock Quote: TSE

Price 9,77

Change -0,33

Volume 920 602

% Change -3,27%

Intraday High 10,04

52 Week High 10,73

Intraday Low 9,50

52 Week Low 3,20

Today's Open 10,00

Previous Close 10,10

08.07.2020 02:25 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 2 051,50 ?+20,40

НАВИГАЦИЯ

Back to top