Находище „Тимок” е открито от сръбско дъщерно дружество на ДПМ през 2008г. Почти на цялата територия на проучвателните площи са проведени дейности като подробно геоложко картиране, опробване на естествени разкрития, геохимичен почвен анализ и аерогеофизични проучвания.

През юли 2019г. ДПМ обяви резултатите от предварителната икономическа оценка на златно находище “Тимок”, изготвена въз основа на актуализираната оценка на ресурсите от септември 2018г. и представяща базов модел, с материал предимно от изветрената и преходна зона.

Основни акценти в предварителната икономическа оценка
Общо преработени тона (млн.т.) 18.9
Съдържание (г/т) 1.36
Коефициент на разкривка (стерил: подадена за преработка руда) 2.6:1
Осреднено извличане на злато (%) 81.5
Средногодишно производство на злато (унции) 75,000
Най-високо годишно производство на злато (унции) 132,000
Общи разходи за поддържане на производството (AISC) (щ.д./ тр.у. злато) $717
Първоначални капиталови разходи(млн. щ.д.) $136
ННС (5%) и ВНВ след данъчно облагане
  • $1,250/тр.у. злато
  • $1,500/тр.у. злато
$105M & 18.6%
$217M & 30%
Експлоатационен срок на находището 9 years

След добрите резултати от дейностите за оптимизация през 2019г, ДПМ предприе изготвяне на предпроектна технико-икономическа оценка, която се очаква да бъде готова до края на 2020г.

Целият текст на техническия доклад е публикуван тук.

Продължават геолого-проучвателните дейности в участъци с висок потенциал, вкл. сондиране в плитко разположена златосъдържаща минерализация, въз основа на които би могла да се изготви още по-точна оценка на минералните ресурси в зони като тази с наименование “Чоклит”, разположена югозападно от основното рудопроявление в площта - “Бигар хил”.


Stock Quote: TSE

Price 9,29

Change -0,27

Volume 506 806

% Change -2,82%

Intraday High 9,58

52 Week High 10,78

Intraday Low 9,26

52 Week Low 6,14

Today's Open 9,42

Previous Close 9,56

12.08.2023 04:00 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 2 029,90 ?-0,60

НАВИГАЦИЯ

КЪМ НАЧАЛОТО