Крумовград

През 2014 г. в концесионната площ и прилежащите ѝ проучвателни площи са проведени геофизични проучвания (гравиметрия и магнитометрия). Техните резултати са интерпретирани съвместно с геоложки и геохимични данни, и са изведени геоложки хипотези за наличие на полезни изкопаеми близко до земната повърхност и в дълбочина. В участък "Подрумче" са прокарани три сондажа с обща дължина 602 м. В два от тях са установени аномални съдържания на злато в асоциация със силифицирани седименти.

През 2015 г. са извършени геофизични измервания по метода на предизвиканата поляризация с общ обем 10 км. и са прокарани 15 търсещи сондажа с обща дължина 3394 м в девет участъка. В участък "Къпел-север", разположен на около 2 км от Ада тепе, на дълбочина от 273 м е пресечен интервал от 8 м със средни съдържания 12,8 г/т злато и 4,9 г/т сребро. В участъка са прокарани три допълнителни сондажа, като и трите пресичат интервали със сходни съдържания и дебелина: сондаж KPDD012, който е на 170 м южно от сондаж KPDD009, пресича интервал от 5 м със средни съдържания 17,35 г/т злато и 7,0 г/т сребро (действителната широчина се изчислява на 2-3 м), а сондаж KPDD011 на 350 м южно от сондаж KPDD009 пресича интервал от 1 м със средни съдържания 14,79 г/т злато и 2,6 г/т сребро. В момента се извършва интерпретация на резултатите и се планират последващи сондажни работи.

Stock Quote: TSE

Price 9,03

Change +0,06

Volume 302 696

% Change +0,67%

Intraday High 9,03

52 Week High 10,73

Intraday Low 8,74

52 Week Low 3,20

Today's Open 8,94

Previous Close 8,97

09.25.2020 02:29 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 868,30 ?+8,40

НАВИГАЦИЯ

Back to top