Политика за корпоративна отговорност

Корпоративната отговорност е неразделна част от цялостната бизнес стратегия на Компанията. На практика това означава, че корпоративната отговорност не се подчинява на други бизнес съображения и процеси. Това гарантира съгласуване и интегриране на всички наши политики и процедури в цялата организация.

Политиката ни за корпоративна отговорност се основава на ценностите ни като Компания и е израз на интегрирания ни подход към начина, по който управляваме поетите ангажименти в тази сфера. Политиката покрива три основни тематични области, които са взаимосвързани помежду си, а именно: здраве и безопасност, околна среда и социална сфера.

sustainability

Stock Quote: TSE

Price 9,90

Change -0,03

Volume 548 481

% Change -0,3%

Intraday High 10,15

52 Week High 10,15

Intraday Low 9,85

52 Week Low 5,41

Today's Open 9,99

Previous Close 9,93

03.24.2023 04:00 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 993,80 ?+47,00

НАВИГАЦИЯ

КЪМ НАЧАЛОТО