Политика за корпоративна отговорност

Корпоративната отговорност е неразделна част от цялостната бизнес стратегия на Компанията. На практика това означава, че корпоративната отговорност не се подчинява на други бизнес съображения и процеси. Това гарантира съгласуване и интегриране на всички наши политики и процедури в цялата организация.

Политиката ни за корпоративна отговорност се основава на ценностите ни като Компания и е израз на интегрирания ни подход към начина, по който управляваме поетите ангажименти в тази сфера. Политиката покрива три основни тематични области, които са взаимосвързани помежду си, а именно: здраве и безопасност, околна среда и социална сфера.

sustainability

Stock Quote: TSE

Price 6,51

Change -0,16

Volume 93 320

% Change -2,4%

Intraday High 6,79

52 Week High 9,65

Intraday Low 6,48

52 Week Low 6,48

Today's Open 6,72

Previous Close 6,67

06.29.2022 12:10 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 817,50 ?-3,40

НАВИГАЦИЯ

КЪМ НАЧАЛОТО