Въвеждането на политиката в реалния работен процес започва с интегрирането ѝ в бизнес стратегията ни. Така управлението, социалната и околната среда формират един от нашите стратегически стълбове (наред с иновациите, растежа и оптимизирането на портфолиото на компанията). Бизнес моделът обхваща поставяне на цели, оценка на представянето, прозрачност в отчетността, одит и потвърждение, както и непрекъснато усъвършенстване във всеки един аспект и на всички нива от дейността ни.

Вътрешните ни системи за управление и общите рамки при разработване на нашите фирмени политики са съобразени с различни международни изисквания и стандарти, в това число Глобалните цели за устойчиво развитие, Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека, Екваториалните принципи, Инициативата за прозрачност на добивните индустрии, Глобалната инициатива за отчетност, Стандартите за изпълнение на Международната финансова корпорация и ЕБВР, добрите международни практики и др.

Корпоративната отговорност е и ключов компонент от Балансираната карта за оценка, с която работим. Този процес дава възможност на Компанията да дефинира и представя своите стратегически цели, да поставя задачи, да синхронизира ежедневните дейности в цялата организация, да оценява по приоритет различните си проекти, да измерва и проследява напредъка по изпълнението на стратегическите цели.

Стремим се да променяме към по-добро средата, в която работим, създавайки здрав и устойчив бизнес; да бъдем най-добрия местен работодател; да изграждаме и поддържаме отношения, основани на доверието, с всички заинтересовани страни, и да бъдем отговорни към опазване на природата.

Прочетете повече за нашите регионални проекти и инициативи, пример за ангажимента ни към местните общности, където работим:

Челопеч, примери от България

Ада тепе, примери от България

Цумеб, примери от Намибия

Stock Quote: TSE

Price 8,18

Change +0,00

Volume 460 499

% Change +0%

Intraday High 8,26

52 Week High 10,78

Intraday Low 8,10

52 Week Low 5,86

Today's Open 8,15

Previous Close 8,18

10.03.2023 04:00 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 830,00 ?-18,10

НАВИГАЦИЯ

КЪМ НАЧАЛОТО