Въвеждането на политиката в реалния работен процес започва с интегрирането ѝ в бизнес стратегията ни. Ето защо корпоративната отговорност е един от 4-те наши „стратегически императива” (заедно с „ефективна и отговорна организация”, „съвършенство на основните бизнес процеси” и „креативност и иновации”). Бизнес моделът обхваща поставяне на цели, измерване на постигнатите резултати, прозрачност в отчетността, одит и потвърждение на представените данни, както и непрекъснато усъвършенстване на всеки един аспект на дейността ни, на всички нива в организацията ни.

Вътрешните ни системи за управление и общите рамки при разработване на нашите фирмени политики са съобразени с различни международни изисквания и стандарти, в това число Глобалните цели за устойчиво развитие, Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека, Екваториалните принципи, Инициативата за прозрачност на добивните индустрии, Глобалната инициатива за отчетност, Стандартите за изпълнение на Международната финансова корпорация и ЕБВР, добрите международни практики и др.

Корпоративната отговорност е и ключов компонент от Балансираната карта за оценка, с която работим. Този процес дава възможност на Компанията да дефинира и представя своите стратегически цели, да поставя задачи, да синхронизира ежедневните дейности в цялата организация, да оценява по приоритет различните си проекти, да измерва и проследява напредъка по изпълнението на стратегическите цели.

Стремим се да променяме към по-добро средата, в която работим, създавайки здрав и устойчив бизнес; да бъдем най-добрия местен работодател; да изграждаме и поддържаме отношения, основани на доверието, с всички заинтересовани страни, и да бъдем отговорни към опазване на природата.

Прочетете повече за нашите регионални проекти и инициативи, пример за ангажимента ни към местните общности, където работим:

Челопеч, примери от България

Ада тепе, примери от България

Цумеб, примери от Намибия

Stock Quote: TSE

Price 7,67

Change -0,09

Volume 383 743

% Change -1,16%

Intraday High 7,74

52 Week High 10,73

Intraday Low 7,61

52 Week Low 3,20

Today's Open 7,70

Previous Close 7,76

03.08.2021 01:27 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 698,00 ?-2,20

НАВИГАЦИЯ

КЪМ НАЧАЛОТО