Минната индустрия, заедно със селското стопанство, продължават да играят важна роля в модерните общества и икономики. Независимо от напредъка в технологиите за рециклиране и все по-голямата осведоменост относно ползите от т.нар. кръгова икономика, търсенето на добити суровини и стоки продължава да расте. 

Едновременно с това от частния сектор се очаква да работи отговорно и да допринася в по-голяма степен за постигане на различни цели и политики на глобално и държавно ниво, особено на тези от тях, които касаят социално-икономическото развитие, развиване на индивидуалния и институционален капацитет, правата на човека и управлението на някои глобални предизвикателства, като климатичните промени. Все повече хора очакват от компаниите да дефинират своето „социално предназначение" и станат по-човекоцентрични, поставяйки по-голям акцент върху развиването на човешкия и обществен капитал. 

За нас в ДПМ това не е новост. Още от самото основаване на компанията вярваме, че всички ние, които сме част от тази индустрия, сме длъжни да отговорим на пазарното търсене на нашата продукция по отговорен начин, така че местните общности, където развиваме дейност, да могат да продължат да поддържат своя жизнен стандарт дълго след като производствените ни обекти са изведени от експлоатация и рекултивирани. 

ДПМ трябва да има дългосрочна и жизнена бизнес стратегия, за да може да управлява сложните изисквания на индустрията, описани по-горе, и да отговори на очакванията на всички заинтересовани страни, осигурявайки им просперитет в дългосрочен план. Това изисква и добро разбиране за понятието „устойчивост" и как може то да бъде практически приложено в ежедневните дейности на организацията ни.

За ДПМ устойчивостта започва с начина, по който мислим, по който се държим като личности и служители на Компанията и по който работим. Компанията ни има шест основни ценности: достойнство и уважение, прозрачност, безопасност, постоянно усъвършенстване, екологична отговорност и инвестиции в обществото. 

Този наш подход към устойчивостта и корпоративната отговорност напълно подкрепя фирмения ни девиз: „Успяваме, защото ни е грижа".

Stock Quote: TSE

Price 7,68

Change +0,03

Volume 506 094

% Change +0,39%

Intraday High 7,75

52 Week High 10,73

Intraday Low 7,58

52 Week Low 7,22

Today's Open 7,68

Previous Close 7,65

06.23.2021 04:00 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 776,30 ?-5,50

НАВИГАЦИЯ

КЪМ НАЧАЛОТО