Основаните на доверие взаимоотношения могат да бъдат изграждани и поддържани чрез откритост и прозрачност в диалога със заинтересованите страни. Не е достатъчно да развиваме бизнес стратегия, поставяме цели и оценяваме и проследяваме напредъка си единствено на вътрешно-фирмено ниво. При интегриране на корпоративната отговорност в дейността ни е от съществено значение да предоставяме навременна и прозрачна външна отчетност за нефинансовите резултати на Компанията, обхващайки екологичните, управленски и социални аспекти, които са важни за нашите заинтересовани страни.

Ето защо поехме ангажимент да публикуваме Доклад за устойчиво развитие на всеки две години, съобразен с изискванията на Глобалната инициатива за отчетност и придружен от  Допълнение към актуалната информация за напредъка на Компанията. Нефинансовите ни отчети са обект на независима проверка, което осигурява по-голяма прозрачност и надеждност за нашите заинтересовани страни. При изготвянето им се придържаме към принципите за всеобхватност, същественост и своевременна реакция.

През 2019 г. получихме запитване относно подхода ни към управление на минни отпадъци. Отговорът ни можете да прочетете тук.

Stock Quote: TSE

Price 8,11

Change +0,55

Volume 350 996

% Change +7,28%

Intraday High 8,18

52 Week High 9,72

Intraday Low 7,64

52 Week Low 6,99

Today's Open 7,67

Previous Close 7,56

01.19.2022 02:01 Ценообразуването е забавено с 20 мин
: 1 812,30 ?-4,20

НАВИГАЦИЯ

КЪМ НАЧАЛОТО